شصت و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۵در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری شصت و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری شصت و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۶۹ (۵)  ۶۹ (۷) ۶۹ (۸) ۶۹ (۹) ۶۹ (۱۰) ۶۹ (۱) ۶۹ (۲) ۶۹ (۳)

600