هفتادمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_4662 IMG_4670 IMG_4672 IMG_4675 IMG_4679 IMG_4681 IMG_4695 IMG_4699 IMG_4701 IMG_4705 IMG_4635 IMG_4636 IMG_4638 IMG_4649 IMG_4653 IMG_4656 IMG_4660 IMG_4661