هفتاد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۷۲ (۱) ۷۲ (۲) ۷۲ (۳) ۷۲ (۴) ۷۲ (۵) ۷۲ (۶) ۷۲ (۷) ۷۲ (۸) ۷۲ (۹) ۷۲ (۱۰) ۷۲ (۱۱)