هفتاد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۷۴ (۳) ۷۴ (۴) ۷۴ (۵) ۷۴ (۶) ۷۴ (۷) ۷۴ (۸) ۷۴ (۱) ۷۴ (۲)