هشتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۸۳ (۱) ۸۳ (۲) ۸۳ (۳) ۸۳ (۴) ۸۳ (۵) ۸۳ (۶) ۸۳ (۷) ۸۳ (۸) ۸۳ (۹) ۸۳ (۱۰) ۸۳ (۱۱) ۸۳ (۱۲) ۸۳ (۱۳) ۸۳ (۱۴) ۸۳ (۱۵) ۸۳ (۱۶) ۸۳ (۱۷) ۸۳ (۱۸)