هشتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۸۸ (۱) ۸۸ (۲) ۸۸ (۳) ۸۸ (۴) ۸۸ (۵) ۸۸ (۶) ۸۸ (۷) ۸۸ (۸) ۸۸ (۹) ۸۸ (۱۰) ۸۸ (۱۱) ۸۸ (۱۲) ۸۸ (۱۳) ۸۸ (۱۴) ۸۸ (۱۵) ۸۸ (۱۶) ۸۸ (۱۷) ۸۸ (۱۸) ۸۸ (۱۹) ۸۸ (۲۰) ۸۸ (۲۱) ۸۸ (۲۲) ۸۸ (۲۳) ۸۸ (۲۴) ۸۸ (۲۵)