هشتاد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۸۹ (۲۳) ۸۹ (۲۲) ۸۹ (۲۱) ۸۹ (۲۰) ۸۹ (۱۹) ۸۹ (۱۴) ۸۹ (۱۵) ۸۹ (۱۶) ۸۹ (۱۷) ۸۹ (۱۸) ۸۹ (۱۳) ۸۹ (۱۲) ۸۹ (۱۱) ۸۹ (۱۰) ۸۹ (۹) ۸۹ (۸) ۸۹ (۷) ۸۹ (۶) ۸۹ (۵) ۸۹ (۴) ۸۹ (۳) ۸۹ (۲) ۸۹ (۱) ۸۹ (۱۰)