یکصد و چهل و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۴۶ (۱) ۱۴۶ (۲) ۱۴۶ (۳) ۱۴۶ (۴) ۱۴۶ (۵) ۱۴۶ (۶) ۱۴۶ (۷) ۱۴۶ (۸) ۱۴۶ (۹) ۱۴۶ (۱۰) ۱۴۶ (۱۱) ۱۴۶ (۱۲) ۱۴۶ (۱۳) ۱۴۶ (۱۴) ۱۴۶ (۱۵)