یکصد و شصت و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۶ (۲۱) ۱۶۶ (۲۲) ۱۶۶ (۲۳) ۱۶۶ (۱) ۱۶۶ (۲) ۱۶۶ (۳) ۱۶۶ (۴) ۱۶۶ (۵) ۱۶۶ (۶) ۱۶۶ (۷) ۱۶۶ (۸) ۱۶۶ (۹) ۱۶۶ (۱۰) ۱۶۶ (۱۱) ۱۶۶ (۱۲) ۱۶۶ (۱۳) ۱۶۶ (۱۴) ۱۶۶ (۱۵) ۱۶۶ (۱۶) ۱۶۶ (۱۷) ۱۶۶ (۱۸) ۱۶۶ (۱۹) ۱۶۶ (۲۰)