دویست و شصت و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم آزادشهردر تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷تحت عنوان کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم رضوی، با استقبال پر شور مردم قرآن دوست این شهرستان برگزار گردید.
در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :
گزارش تصویری کرسی تلاوت و تفسیر رضوی در شهرستان آزادشهر