چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ در زینبیه این روستا برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد