دویست و سی و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و سی و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

  جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 233 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول