دویست و پنجاه و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

جلسه ۲۵4 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول