مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

 

مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی مراسم یادبود و ختم مجازی رحلت آیت الله محمد یزدی

گزارش خبری این مراسم از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این مراسم از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.