جلسه ۳۲۷ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید:

 

جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 327 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول

 

گزارش خبری این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

گزارش صوتی این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.

ویدئو تلاوت این جلسه از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت می‌باشد.