مباحث تفسیری جلسه ۴۳۹ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهر علی آباد کتول توسط مدیر اجرایی کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان کردکوی جناب استاد دکتر حسن عارف با موضوع تدبر در قرآن ارائه شد.

ایشان سخنان خود را با مطرح کردن چند چرا آغاز نمودند:

چرا نقش آفرینی هدایتی قرآن کریم در جایگاه مناسبی نیست؟
چرا با وجود ترجمه و تفسیر قرآن زمینه انس با قرآن فراهم نیست؟
چرا کمترین واحد تحدی(مبارز طلبی) و اعجاز قرآن سوره است؟

استاد عارف در ادامه به موضوع اصول تدبر پرداخته و گفتند: یک سوره را به صورت یک مجموعه کامل با هم در نظر بگیریم چرا که واحد اعجاز قرآن سوره است و کمتر از آن نیست! چراکه در مجموعه سوره چیزی نهفته است.
تدبُّر از ریشه دُبُر به معنای پشت است و تدبیر یعنی چیدمان هدفمند موضوع در پشت آیات قرآن.

ترتیب آیات سوره های قرآن توقیفی است یعنی چیدمان آیات اینگونه است(حتماً خود پیامبر اکرم نسبت به آن نظر داشته است) ولی ترتیب سوره های قرآن توقیفی نیست.

تدبُّر یعنی کشف تدبیر الهی در چیدمان آیات قرآن کریم.

ایشان در ادامه به صورت نمونه به تدبر در آیات سوره مبارکه حجرات پرداخته و مراحل این امر را به ترتیب ذیل مطرح نمودند:
الف) آیات را ترجمه کنیم و بفهمیم
ب) آیاتی که شبیه هم هستند را توی یک پاراگراف گذاشته و مقایسه کنیم و سیاق آن آیات را در می آوریم
ج) ارتباط پاراگراف ها را با هم پیدا می‌کنیم چرا ترتیب آیات به این شکل است
د) تشخیص معنای الهامی این آیات قرآن در این سیاق

مدیر اجرایی کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان کردکوی در ادامه بیانات خود به فعالیت های علمی جناب آقای حجه الاسلام علی صبوحی در موضوع تدبر اشاره کردند.

ایشان همچنین در وصف سوره حجرات گفتند: خواهید دید که سوره حجرات که به عنوان سوره اخلاق مشهور شده بیشتر سیاسی اجتماعی است.

استاد عارف در ادامه بیان داشتند:  آیه “ان الذین ینادونک من وراء الحجرات” می‌شود امروز معنا شود به نامه‌های سرگشاده فضای مجازی در عرصه سیاسی که بعضی خطاب به امام خامنه ای منتشر می کنند و این نشانه عدم عقلانیت آنهاست.

 

خبر جلسه ۴۳۹ از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش صوتی جلسه از اینجا (کلیک) و ویدئو جلسات از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت است.