مباحث تفسیری جلسه ۴۴۰ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهر علی آباد کتول توسط مدیر ضیافت نور آقای حاج علی اصغر زنگانه ذیل عنوان “بینات شعیب” به عنوان رهنمود خداوند خالق هستی، انسان و زندگی برای بشر با قرائت و ترجمه آیات ۸۵ و ۸۶ سوره اعراف (صفحه ۱۶۱ قرآن کریم) بیان گردید.

ایشان این بینات را به شرح ذیل اعلام کردند :
۱ پذیرش عبودیت و بندگی خدا همان خدایی که انسان ، آسمان و زمین ، زندگی و ارزاق را آفریده و کتاب زندگی قرآن را نازل کرده) به عنوان اصل رکین و چهار چوب بقیه اصول …
۲ انجام دقیق و محاسبه وزنی و قیمتی معاملات اقتصادی و تجاری…
۳ عدم کاهش در ارزش اموال و کالاهای دیگران و نزدن تو سر مال مردم
۴ فساد نکردن در سرزمینها بعد اصلاح آن (مثل اصلاح جامعه مشرکین به جامعه اسلامی مدنی پیامبر(ص) و فساد ایجاد شده در جامعه بعد آن حضرت و انحراف از ولایت امیرمومنان و اسلام ناب محمدی و همچنین اصلاح ایران فاسد شاهنشاهی با خون شهدا و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی … و سعی جریانات سیاسی و منحرفان غرب گرا و بعض نمایندگان و مدیران منافق و مخالف در القاء ناتوانی این انقلاب داشته و دارند.

خبر جلسه ۴۴۰ از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش صوتی جلسه از اینجا (کلیک) و ویدئو جلسات از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت است.