هفتهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۰۷۰۷۹۴ (۱) ۰۷۰۷۹۴ (۲) ۰۷۰۷۹۴ (۳) ۰۷۰۷۹۴ (۴) ۰۷۰۷۹۴ (۵) ۰۷۰۷۹۴ (۶) ۰۷۰۷۹۴ (۷)