سی و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سی و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_2851 [600-450] IMG_2866 [600-450] IMG_2873 [600-450] IMG_2884 [600-450] IMG_2885 [600-450] IMG_2922 [600-450] IMG_2926 [600-450] IMG_2938 [600-450] IMG_2948 [600-450] IMG_2950 [600-450] mahd (1) [600-450] mahd (2) [600-450] mahd (3) [600-450] mahd (4) [600-450] qari (1) [600-450] qari (2) [600-450] qari (3) [600-450] qari (4) [600-450] qari (5) [600-450] qari (6) [600-450] IMG_2671 [600-450] IMG_2689 [600-450] IMG_2722 [600-450] IMG_2742 [600-450] IMG_2764 [600-450] IMG_2769 [600-450] IMG_2782 [600-450] IMG_2824 [600-450] IMG_2837 [600-450] IMG_2842 [600-450]