چهل و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

IMG_1822 [600-450] IMG_1875 [600-450] IMG_1815 [600-450] IMG_1848 [600-450] IMG_1804 [600-450] IMG_1825 [600-450] IMG_1810 [600-450] IMG_1867 [600-450] IMG_1841 [600-450] IMG_1820 [600-450] IMG_1798 [600-450] IMG_1884 [600-450] IMG_1786 [600-450] IMG_1836 [600-450] IMG_1806 [600-450] IMG_1809 [600-450] IMG_1793 [600-450] IMG_1802 [600-450] IMG_1883 [600-450] IMG_1907 [600-450] IMG_1824 [600-450] IMG_1843 [600-450] IMG_1813 [600-450] IMG_1808 [600-450]