شصت و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری شصت و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۶۴ (۱۵) ۶۴ (۱۶) ۶۴ (۱۷) ۶۴ (۱۸) ۶۴ (۱۹) ۶۴ (۱) ۶۴ (۲) ۶۴ (۳) ۶۴ (۴) ۶۴ (۵) ۶۴ (۶) ۶۴ (۷) ۶۴ (۸) ۶۴ (۹) ۶۴ (۱۰) ۶۴ (۱۱) ۶۴ (۱۲) ۶۴ (۱۳) ۶۴ (۱۴)