هفتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۷۶ (۱) ۷۶ (۲) ۷۶ (۳) ۷۶ (۴) ۷۶ (۵) ۷۶ (۶) ۷۶ (۷) ۷۶ (۸) ۷۶ (۹) ۷۶ (۱۰) ۷۶ (۱۱) ۷۶ (۱۲) ۷۶ (۱۳)