نودمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۹۰ (۱) ۹۰ (۳) ۹۰ (۴) ۹۰ (۵) ۹۰ (۶) ۹۰ (۷) ۹۰ (۸) ۹۰ (۹) ۹۰ (۱۰) ۹۰ (۱۱) ۹۰ (۱۲) ۹۰ (۱۳)