نود و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری نود و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۹۷ (۱) ۹۷ (۲) ۹۷ (۳) ۹۷ (۴) ۹۷ (۵) ۹۷ (۶) ۹۷ (۷) ۹۷ (۸) ۹۷ (۹) ۹۷ (۱۰) ۹۷ (۱۱) ۹۷ (۱۲) ۹۷ (۱۳) ۹۷ (۱۴) ۹۷ (۱۵) ۹۷ (۱۶) ۹۷ (۱۷) ۹۷ (۱۸) ۹۷ (۱۹) ۹۷ (۲۰) ۹۷ (۲۱) ۹۷ (۲۲)