نود و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری نود و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۹۹ (۱) ۹۹ (۲) ۹۹ (۳) ۹۹ (۴) ۹۹ (۵) ۹۹ (۶) ۹۹ (۷) ۹۹ (۸) ۹۹ (۹) ۹۹ (۱۰) ۹۹ (۱۱) ۹۹ (۱۲) ۹۹ (۱۳) ۹۹ (۱۴) ۹۹ (۱۵) ۹۹ (۱۶) ۹۹ (۱۷) ۹۹ (۱۸) ۹۹ (۱۹) ۹۹ (۲۰) ۹۹ (۲۱) ۹۹ (۲۲)