یکصدمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصدمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۰ (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۱۰۰ (۵) ۱۰۰ (۶) ۱۰۰ (۷) ۱۰۰ (۸) ۱۰۰ (۹) ۱۰۰ (۱۰) ۱۰۰ (۱۱) ۱۰۰ (۱۲) ۱۰۰ (۱۳) ۱۰۰ (۱۴) ۱۰۰ (۱۵) ۱۰۰ (۱۶)