یکصد و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۱ (۱) ۱۰۱ (۲) ۱۰۱ (۳) ۱۰۱ (۴) ۱۰۱ (۵) ۱۰۱ (۶) ۱۰۱ (۷) ۱۰۱ (۸) ۱۰۱ (۹) ۱۰۱ (۱۰) ۱۰۱ (۱۱) ۱۰۱ (۱۲) ۱۰۱ (۱۳) ۱۰۱ (۱۴) ۱۰۱ (۱۵) ۱۰۱ (۱۶)