یکصد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۲ (۱) ۱۰۲ (۲) ۱۰۲ (۳) ۱۰۲ (۴) ۱۰۲ (۵) ۱۰۲ (۶) ۱۰۲ (۷) ۱۰۲ (۸) ۱۰۲ (۹) ۱۰۲ (۱۰) ۱۰۲ (۱۱) ۱۰۲ (۱۲) ۱۰۲ (۱۳)