یکصد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۳ (۱) ۱۰۳ (۲) ۱۰۳ (۳) ۱۰۳ (۴) ۱۰۳ (۶) ۱۰۳ (۷) ۱۰۳ (۸) ۱۰۳ (۹) ۱۰۳ (۱۰) ۱۰۳ (۱۱)