یکصد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۴ (۱) ۱۰۴ (۲) ۱۰۴ (۳) ۱۰۴ (۴) ۱۰۴ (۵) ۱۰۴ (۶) ۱۰۴ (۷) ۱۰۴ (۸) ۱۰۴ (۹) ۱۰۴ (۱۰) ۱۰۴ (۱۱) ۱۰۴ (۱۲) ۱۰۴ (۱۳)