یکصد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۵ (۱) ۱۰۵ (۲) ۱۰۵ (۳) ۱۰۵ (۴) ۱۰۵ (۵) ۱۰۵ (۶) ۱۰۵ (۷) ۱۰۵ (۸) ۱۰۵ (۹) ۱۰۵ (۱۰) ۱۰۵ (۱۱) ۱۰۵ (۱۲) ۱۰۵ (۱۳)