یکصد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۷ (۱) ۱۰۷ (۲) ۱۰۷ (۳) ۱۰۷ (۴) ۱۰۷ (۶) ۱۰۷ (۷) ۱۰۷ (۸) ۱۰۷ (۹) ۱۰۷ (۱۰)