اولین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ویژه دانش آموزان مدارس شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

danesh-1 (1) danesh-1 (2) danesh-1 (3) danesh-1 (4) danesh-1 (5) danesh-1 (6) danesh-1 (7) danesh-1 (8) danesh-1 (9) danesh-1 (10) danesh-1 (11) danesh-1 (12) danesh-1 (13) danesh-1 (14) danesh-1 (15) danesh-1 (16) danesh-1 (17) danesh-1 (18) danesh-1 (19) danesh-1 (20)