یکصد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۸ (۱) ۱۰۸ (۲) ۱۰۸ (۳) ۱۰۸ (۴) ۱۰۸ (۵) ۱۰۸ (۶) ۱۰۸ (۷) ۱۰۸ (۸) ۱۰۸ (۹) ۱۰۸ (۱۰) ۱۰۸ (۱۱) ۱۰۸ (۱۲) ۱۰۸ (۱۳) ۱۰۸ (۱۴) ۱۰۸ (۱۵) ۱۰۸ (۱۶) ۱۰۸ (۱۷) ۱۰۸ (۱۸) ۱۰۸ (۱۹) ۱۰۸ (۲۰)