یکصد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۹ (۱) ۱۰۹ (۲) ۱۰۹ (۳) ۱۰۹ (۴) ۱۰۹ (۵) ۱۰۹ (۶) ۱۰۹ (۷) ۱۰۹ (۸) ۱۰۹ (۹) ۱۰۹ (۱۰) ۱۰۹ (۱۱) ۱۰۹ (۱۲) ۱۰۹ (۱۳) ۱۰۹ (۱۴) ۱۰۹ (۱۵) ۱۰۹ (۱۶) ۱۰۹ (۱۷) ۱۰۹ (۱۸) ۱۰۹ (۱۹)