یکصد و دهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و دهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۰ (۱) ۱۱۰ (۲) ۱۱۰ (۳) ۱۱۰ (۴) ۱۱۰ (۵) ۱۱۰ (۶) ۱۱۰ (۷) ۱۱۰ (۸) ۱۱۰ (۹) ۱۱۰ (۱۰) ۱۱۰ (۱۱) ۱۱۰ (۱۲) ۱۱۰ (۱۳) ۱۱۰ (۱۴) ۱۱۰ (۱۵) ۱۱۰ (۱۶) ۱۱۰ (۱۷) ۱۱۰ (۱۸) ۱۱۰ (۱۹) ۱۱۰ (۲۰) ۱۱۰ (۲۱)