یکصد و یازدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و یازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۱ (۱) ۱۱۱ (۲) ۱۱۱ (۳) ۱۱۱ (۴) ۱۱۱ (۵) ۱۱۱ (۶) ۱۱۱ (۷) ۱۱۱ (۸) ۱۱۱ (۹) ۱۱۱ (۱۰) ۱۱۱ (۱۱) ۱۱۱ (۱۲) ۱۱۱ (۱۳) ۱۱۱ (۱۴) ۱۱۱ (۱۵) ۱۱۱ (۱۶) ۱۱۱ (۱۷) ۱۱۱ (۱۸) ۱۱۱ (۱۹) ۱۱۱ (۲۰) ۱۱۱ (۲۱)