یکصد و دوازدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و دوازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۲ (۱) ۱۱۲ (۲) ۱۱۲ (۳) ۱۱۲ (۴) ۱۱۲ (۵) ۱۱۲ (۶) ۱۱۲ (۷) ۱۱۲ (۸) ۱۱۲ (۹) ۱۱۲ (۱۰) ۱۱۲ (۱۱) ۱۱۲ (۱۲) ۱۱۲ (۱۳) ۱۱۲ (۱۴) ۱۱۲ (۱۵) ۱۱۲ (۱۶) ۱۱۲ (۱۷) ۱۱۲ (۱۸)