یکصد و سیزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سیزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۳ (۱) ۱۱۳ (۲) ۱۱۳ (۳) ۱۱۳ (۴) ۱۱۳ (۵) ۱۱۳ (۶) ۱۱۳ (۷) ۱۱۳ (۸) ۱۱۳ (۹) ۱۱۳ (۱۰) ۱۱۳ (۱۱) ۱۱۳ (۱۲) ۱۱۳ (۱۳) ۱۱۳ (۱۴) ۱۱۳ (۱۵) ۱۱۳ (۱۶) ۱۱۳ (۱۷) ۱۱۳ (۱۸)