در این پست با عنوان خدا شناسی در قرآن کریم – شماره شش در خدمت شما خواهیم بود.

خدا شناسی در قرآن کریم – شماره شش

khodasheneasi-6

سلام علیکم

بسم الله الرحمان الرحیم

 

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﻣﻐﺮﺏ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺪﺍﺳﺖ ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺭﻭ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻭﻯ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ .(۱۱۵)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

ﻭ [ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﻧﺼﺎﺭﻯ ] ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺧﺪﺍ [ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ] ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﻨﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ [ ﺍﺯ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰ  ﺩﻫﻨﺪ ] ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻭ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﺍﻭﻳﻨﺪ [ ﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ، ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ ] ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭﻧﺪ .(۱۱۶)

بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ

[ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺩﻩ ، ﻣﺪﺕ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ] ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ . ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰ  ﮔﻮﻳﺪ :   ﺑﺎﺵ   . ﭘﺲ ﺑﻰ ﺩﺭﻧﮓ ﻣﻰ  ﺑﺎﺷﺪ .(۱۱۷)

وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ لَوْلَا یُکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِینَا آیَهٌ کَذَٰلِکَ قَالَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَیَّنَّا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﻨﺪ ، ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰ  ﮔﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ  ﺁﻳﺪ ؟ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ؛ ﺩﻝ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ [ ﺩﺭ ﺗﻌﺼﺐ ، ﻟﺠﺎﺟﺖ ، ﻋﻨﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ ]ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺍﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻣﺎ [ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺎﺯم ] ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .(۱۱۸) / بقره،ص ۱۸

★ چند نکته :

۱- اگربه شرق‌ و غرب ( یعنی هر طرف عالم ) بنگریم ؛ همه جا و هر طرف ( افق تا افق) ملک خداست.و برای دیگران مالکیتی وجود ندارد.چرا که همه موجودات و انسان آمده و چند صباحی برآن بوده یا زیسته و رفته اند.

۲- به هر طرف روی بیاندازیم ،آثار ( وجه الله) مشاهده میشود.

۳- واین همه وسعت بی نهایت از آن خدایی است ،که وسعت بخش و دانای به آن است.

۴- او را فرزندی و همانندی نیست و همه موجودات عالم فرمانبر او هستند.

۵ – پدید آورنده عظمت مهندسی آسمان ها و زمین اوست.خدایی که اراده و فرمانش مساوی با بودن و شدن پدیده های نو به نو می باشد.

۶ – نادانان همچون جمعی از گذشتگان سخن گفتن خدا با خود  و درخواست آیه و نشانه از پروردگار را میکنند.البته باید بدانند،مسیر شناخت خدا و رسیدن به یقین همین آیات و نشانه های مادی و معنوی و پژوهش و تفکر در آنهاست،نه ذات باریتعالی.

والسلام

( مبین)

۹۵/۱۱/۲۷