یکصد و پانزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۵ (۱) ۱۱۵ (۲) ۱۱۵ (۳) ۱۱۵ (۴) ۱۱۵ (۵) ۱۱۵ (۶) ۱۱۵ (۷) ۱۱۵ (۸) ۱۱۵ (۹) ۱۱۵ (۱۰) ۱۱۵ (۱۱) ۱۱۵ (۱۲) ۱۱۵ (۱۳) ۱۱۵ (۱۴) ۱۱۵ (۱۵) ۱۱۵ (۱۶) ۱۱۵ (۱۷)