یکصد و شانزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۶ (۱) ۱۱۶ (۲) ۱۱۶ (۳) ۱۱۶ (۴) ۱۱۶ (۵) ۱۱۶ (۶) ۱۱۶ (۷) ۱۱۶ (۸) ۱۱۶ (۹) ۱۱۶ (۱۰) ۱۱۶ (۱۱) ۱۱۶ (۱۲) ۱۱۶ (۱۳) ۱۱۶ (۱۴) ۱۱۶ (۱۵) ۱۱۶ (۱۶) ۱۱۶ (۱۷) ۱۱۶ (۱۸) ۱۱۶ (۱۹)