یکصد و هفدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و هفدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۱۷ (۱) ۱۱۷ (۲) ۱۱۷ (۳) ۱۱۷ (۴) ۱۱۷ (۵) ۱۱۷ (۶) ۱۱۷ (۷) ۱۱۷ (۸) ۱۱۷ (۹) ۱۱۷ (۱۰) ۱۱۷ (۱۱) ۱۱۷ (۱۲) ۱۱۷ (۱۳) ۱۱۷ (۱۴) ۱۱۷ (۱۵) ۱۱۷ (۱۶) ۱۱۷ (۱۷) ۱۱۷ (۱۸) ۱۱۷ (۱۹) ۱۱۷ (۲۰)