یکصد و بیست و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری یکصد و بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۱۲۶ (۲) ۱۲۶ (۳) ۱۲۶ (۴) ۱۲۶ (۵) ۱۲۶ (۶) ۱۲۶ (۷) ۱۲۶ (۸)