یکصد و سی و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۱ (۱) ۱۳۱ (۲) ۱۳۱ (۳) ۱۳۱ (۴) ۱۳۱ (۵) ۱۳۱ (۶) ۱۳۱ (۷) ۱۳۱ (۸) ۱۳۱ (۹) ۱۳۱ (۱۰) ۱۳۱ (۱۱) ۱۳۱ (۱۲) ۱۳۱ (۱۳)