یکصد و سی و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۲ (۱) ۱۳۲ (۲) ۱۳۲ (۳) ۱۳۲ (۴) ۱۳۲ (۵) ۱۳۲ (۶) ۱۳۲ (۷) ۱۳۲ (۸) ۱۳۲ (۹) ۱۳۲ (۱۰) ۱۳۲ (۱۱) ۱۳۲ (۱۲) ۱۳۲ (۱۳)