یکصد و سی و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۴ (۱) ۱۳۴ (۲) ۱۳۴ (۳) ۱۳۴ (۴) ۱۳۴ (۵) ۱۳۴ (۶) ۱۳۴ (۷) ۱۳۴ (۸) ۱۳۴ (۹) ۱۳۴ (۱۰) ۱۳۴ (۱۱) ۱۳۴ (۱۲) ۱۳۴ (۱۳) ۱۳۴ (۱۴) ۱۳۴ (۱۵) ۱۳۴ (۱۶)