یکصد و سی و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۵ (۱) ۱۳۵ (۲) ۱۳۵ (۳) ۱۳۵ (۴) ۱۳۵ (۵) ۱۳۵ (۶) ۱۳۵ (۷)