یکصد و سی و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۷-s (8) ۱۳۷-s (9) ۱۳۷-s (10) ۱۳۷-s (11) ۱۳۷-s (12) ۱۳۷-s (13) ۱۳۷-s (14) ۱۳۷-s (15) ۱۳۷-s (1) ۱۳۷-s (2) ۱۳۷-s (3) ۱۳۷-s (4) ۱۳۷-s (5) ۱۳۷-s (6)