یکصد و سی و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و سی و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۳۸ (۱) ۱۳۸ (۲) ۱۳۸ (۳) ۱۳۸ (۴) ۱۳۸ (۵) ۱۳۸ (۶) ۱۳۸ (۷) ۱۳۸ (۸) ۱۳۸ (۹) ۱۳۸ (۱۰) ۱۳۸ (۱۱) ۱۳۸ (۱۲) ۱۳۸ (۱۳) ۱۳۸ (۱۴) ۱۳۸ (۱۵) ۱۳۸ (۱۶) ۱۳۸ (۱۷)